بهترین هدیه برای من و شوهرم ان بود که عشق بار دیگر بر ما اشکار شود

دوست یابی

وضعیت در دنیای زیرین بخش مراقبت های ویژه این گونه است.جایی که حادثه ای غیر مترقبه باعث شد او از انجا سر در بیاورد.

شب بر تمام جهان سایه افکنده بود.

همه جا تاریک و سیاه بود.جایی وجود نداشت که بخواهی وارد ان شوی.

پزشکان در دوست یابی سعی می کردند چهره مهربانی داشته باشند.

اما چشمان شان می گفت:دیگر کاری از دست ما بر نمی اید.از عهده ی ما خارج است.

چشمان شان می پرسید:ایا می توانی این وضعیت را تحمل کنی؟

عجیب تر انکه چشمان شان می گفت:ایا خود ما هم انقدر قوی هستیم؟

پرستاری که لهجه ی محلی داشت پتوی صورتی رنگی به روی شانه ام انداخت.کسی می گفت:زنده ماندنش به دقیقه ها بستگی دارد.تنها به دقیقه بستگی دارد که بتوانیم چیزی را به دیگری بگوییم که تا به حال نگفته ایم.تنها چند دقیقه وقت نیاز داریم که حساب کنیم چند روز در کنار هم بوده ایم.

ازدواج موقت

برای کسی که دچار خونریزی داخلی شده بود طبیعی بود که چنین وضعی داشته باشد.او کاملا بی هوش بود.در اتاق مراقبت های ویژه در ان دقایق پر از هراس و نا امیدی در ازدواج موقت بهترین هدیه برای من و شوهرم ان بود که عشق بار دیگر بر ما اشکار شود.

این لحظات تاریک وضوحی اشکار و عجیب برای ما داشت.ما مجبور نبودیم زمان از دست رفته را جبران کنیم.

ما با شور و هیجان بسیار همدیگر را دوست داشتیم.

دفتر کار هر یک از ما فقط چند دقیقه با خانه فاصله داشت.به طوری که می توانستیم هر سه وعده غذا را به خانه بیاییم و دور میزغذا بخوریم.

سایت زن یابی احساس فازی بعد از رابطه قناعت و رضایت شما

ایا تا به حال گرم، سایت زن یابی احساس فازی بعد از رابطه قناعت و رضایت شما احساس می کنید طولانی را تجربه پس از عمل فیزیکی به پایان رسیده است؟ محققان ملتزر و همکارانش (در مطبوعات) اخیرا این “فروزش ،” چه مدت آن طول می کشد، و چه مدت زمان آن یعنی برای رابطه خود را مورد مطالعه قرار.

 

ملتزر فروزش را به عنوان «رضایت افزایش یافته است که همچنان زیر فعالیت جنسی است.” او و همکارانش نشان می دهد که توابع این فروزش برای ترویج اتصال در زوج های رمانتیک.

محققان بیش از  سایت همسر یابی  زوج تازه ازدواج کرده از تگزاس و فلوریدا، که از طریق نامه انتخاب شدند مورد مطالعه قرار، فیس بوک، آگهی، و دهان به دهان. همه کمتر از شش ماه ازدواج کرده بود. محققان اندازه گیری رضایت زناشویی زوج ها، و زمانی که آنها در رابطه جنسی بیش از یک دوره 14 روزه مشغول هستند. زوج نیز رضایت جنسی خود را هر روز در طول مطالعه گزارش شده است، و اینکه آیا آنها که روز به حال رابطه یا نه.

جالب توجه است، مردان و زنان در رضایت خود جای تعجب نیست، زمانی که زوج به حال رابطه جنسی، آنها رضایت افزایش یافته است گزارش داد که روز متفاوت است و. اما ملتزر و همکارانش نه تنها در رضایت زوج، در روز فعالیت  بودند، اما چه مدت است که رضایت می انجامد. آنها دریافتند که افزایش رضایت جنسی زوج ها به طول انجامید، نه تنها 24 ساعت بعد، بلکه 48 ساعت بعد.

هرچند محققان متغیرهای زیستی یا عصبی در این مطالعه اندازه گیری همسریابی حاجي آباد  نیست، آنها بر این باورند که رابطه را فعال دوپامین و اکسی توسین گیرنده در مغز. این مواد شیمیایی عصبی با تجربه عشق رمانتیک همراه است.

چه تاب خود را نشان می در مورد رابطه شما

اگر چه زن و شوهر به طور کلی دوست یابی ایرانی  رضایت کمتر زناشویی بیش از ماه های اولیه ازدواج خود را احساس، دیگر تاب جنسی خود را به طول انجامید، رضایت زناشویی بیشتر آنها در طول زمان گزارش شده است. به گفته محققان، این یافته نشان می دهد که همسریابی يزد افزایش یافته است به رضایت از رابطه زوج، کمک کرده است. محققان استرس است

که به این دلیل که زوج در این مطالعه همه جوان و تقریبا به طور کامل  تحقیق در آینده مورد نیاز است برای کشف فروزش جنسی میان زوج های مسن و همچنین زوج های همسریابی تبریز و لزبین. با این حال، محققان تصور میکنند که زوج قدیمی تر و در روابط طولانی مدت ممکن است یک تاب دیگر ، که از روابط طولانی مدت را دارند. در تحقیقات آینده، ملتزر و همکاران او امیدواریم که به بررسی رابطه بین فروزش و ؛ آنها این فرضیه را مطرح که فروزش دیگر ممکن است با کاهش خطر تقلب همراه است.

این پژوهش در حال حاضر در مطبوعات خواهد شد و در علم روانشناسی منتشر شده است.